محل تبلیغات شمازمانی که ایمنی وبهداشت حرفه ای درقرن 19برای حفظ سلامت کارگران بخش صنعت که درمعرض حوادث وبیماریهای شغلی بودند گسترش پیدا می کرد کشاورزی حرفه ای ساده وایمن تصور می شد که نیازی به مراقبت بهداشتی نداشت امادرحال حاضر با رشد ومکانیکی شدن کارها واستفاده از وسایل وتجهیزات کشاورزی ، استفاده از مواد شیمیایی وکودها از اوایل قرن 20زمینه برای حوادث وبیماریهای شغلی .
بهترین سایت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
98 کلوب همه چی موجوده هیئت عزاداران حسینی مهاجرین افغانستانی شیمیدان های کوچک 7/2 غمگین عاشقانه for mhy کسب و کار اینترنتی روزانه 500 هزار تومان او اگر حکم کند همه محکومیم...داور خداست کسب درآمد در خانه